תוכנית אופ"ק (אוניברסיטה פעילה בקהילה) נוסדה בשנת 2002, ביוזמתו של רקטור האוניברסיטה דאז, פרופ' ג'ימי וינבלט,  ובתמיכתו של  נשיא האוניברסיטה דאז, פרופ' אבישי ברוורמן. ראשת התוכנית הראשונה היתה פרופ' תמר אלכסנדר מהמחלקה לספרות עברית, ומשנת 2007 ועד 2015 עמד בראש התוכנית פרופ' נסים קלדרון. התוכנית פועלת במימון משרד הרקטור ומשרד הנשיא. התוכנית מגייסת מרצים מקרב סגל האוניברסיטה, המוכנים להרצות בהתנדבות, בפני קהל לא מקצועי אך אוהד ומעורב, על נושאי המחקר שלהם. 

באירוע הפתיחה של התוכנית ברהט, דצמבר 2002, אמרה פרופ' אלכסנדר כי "מטרת התוכנית היא להדק את שיתוף הפעולה בין האוניברסיטה והקהילה, לתרום להרחבת ההשכלה, והעמקתה באמצעות מפגש ודיון על נושאים מתחומים שונים כמו: תרבות, חינוך, חברה, רפואה, וכלכלה. 

נקודת המוצא של התוכנית היא המחויבות העמוקה שיש לאוניברסיטת בן-גוריון לתרום לפיתוח הנגב, (ובשבילנו זו איננה קלישאה). בכך מצטרפת אופ"ק לתוכניות אחרות שכבר קיימות באוניברסיטה, אך ייחודה של תוכנית זו שהאוניברסיטה, הסגל האקדמי שלה, מגיע אל הקהילה עצמה ושהיא נבנית מתוך עבודה משותפת עם אנשי המקום עצמו." 

צוות התוכנית פועל בתיאום עם רכזי תרבות, נציגי קהילות ומנהלי מוסדות תרבות שונים ברחבי הנגב. בתיאום איתם נבנות סדרות שונות (בדרך כלל בהיקף של חמישה או שישה מפגשים) התואמות את תחומי העניין של הקהל בקהילות השונות.  התוכנית פועלת כיום בהיקף נרחב (כעשר סדרות הרצאות המתנהלות במקביל, בכל זמן נתון במהלך שנת הלימודים), ומגיעה לקהל מגוון מאד ברחבי הנגב: אנו פועלים במכינות קדם צבאיות, מרכזים קהילתיים שונים ובתי ספר. במסגרת המשאבים המוגבלים שלנו, אנחנו שואפים להרחיב ככל הניתן את פעילותנו.   

מטרת התוכנית הייתה ועודנה העמקת פעילותה של  האוניברסיטה בתוך חיי הקהילה. הנחת היסוד שהנחתה את הוגי התוכנית ומעצביה לפני כעשור הייתה שמוסד אקדמי נדרש לתרום להרחבת ההשכלה ולהעמקתה גם מעבר להיצע הלימודים הפורמליים שהוא אמון עליהם מתוקף תפקידו החברתי הרשמי.  תרומה זו צריכה לבוא לידי ביטוי גם באמצעות יוזמות חינוכיות שונות ומגוונות, שתכליתן העיקרית היא הנמכת החומות בין האקדמיה לבין הקהילה. פעילויות אלה נועדו לסייע לאוניברסיטה להפוך לכוח פעיל ומעורב בחיים האזרחיים, הפוליטיים והחינוכיים של הקהילה הישראלית בדרום הארץ. בעשור ומחצה האחרונים יזמנו ראשי התוכנית שורה ארוכה של מפגשי עיון ודיון עם גופים קהילתיים שונים בדרום: המפגשים עוסקים, למעשה, בכל תחום מחקרי שבו פועלת האוניברסיטה  - אמנות , חינוך, רפואה, כלכלה, פסיכולוגיה, ומדעי הטבע. מטרת העומדים בראש התוכנית היום היא להעשיר להעמיק בדרכים שונות את נוכחותה של האוניברסיטה בחיי הקהילה אפילו מעבר לתכלית הראויה כשלעצמה של העשרת תרבות הפנאי.

מעבר לפעילות היישוג היזומות שלנו, צוות התוכנית ישמח מאד לקבל פניות מגופים קהילתיים המעוניינים להשתתף בתוכנית, וממרצים המעוניינים לתרום לה.