OFEK.png    


תוכנית אופ"ק, אוניברסיטה פעילה בקהילה, פועלת במימון משרד הרקטור ומשרד הנשיא. התוכנית מגייסת מרצים מקרב סגל האוניברסיטה, המוכנים להרצות בהתנדבות, בפני קהל לא מקצועי אך אוהד ומעורב, על נושאי המחקר שלהם.

נקודת המוצא של התוכנית היא המחויבות העמוקה שיש לאוניברסיטת בן-גוריון לתרום לפיתוח הנגב, (ובשבילנו זו איננה קלישאה). בכך מצטרפת אופ"ק לתוכניות אחרות שכבר קיימות באוניברסיטה, אך ייחודה של תוכנית זו שהאוניברסיטה, הסגל האקדמי שלה, מגיע אל הקהילה עצמה ושהיא נבנית מתוך עבודה משותפת עם אנשי המקום עצמו."  
קראו עוד אודות התוכנית​​