ניתן לבצע במעבדות מרכז חוסידמן ביוחקר במגוון נושאים הנגזרים מנושאי המעבדות הרגילות, ובנושאים רבים ומגוונים נוספים:  מיקרוביולוגיה, גנטיקה ועוד.

מורה הכיתה אחראי להכין את התלמידים לקראת המעבדות וללמד את הרקע המדע הרלוונטי.

בחירת הנושאים לחקר תעשה ע"י המורה ותלמידיו בתיאום עם מרכז חוסידמן,  במסגרת הנושא הנבחר, תחקור כל קבוצה של 2-3 תלמידים שאלה שונה. לאחר שילמדו את הרקע לנושא בכיתה או בבית, ובהנחיית המורה, כל קבוצת תלמידים תנסח שאלת מחקר ותתכנן ניסוי לבחינת שאלת המחקר.על המורה לאשר מולנו את שאלות החקר ולבדוק התכנות.

אנחנו במרכז חוסדימן נשמח לעמוד לרשותכם וללוות אתכם באופן מקצועי בכול שלבי המחקר :

1. זיהוי תופעה או נקודת מוצא לחקר

2. תכנון החקר

3. ביצוע ניסוי מבוקר

4. איסוף הנתונים והממצאים

5. ​ניתוח הממצאים ופירושם