​​​​​​​​​​​​​30 ביולי עד 10 באוגוסט 2023 ​
ההרשמה פתוחה!


קייטנת​​ עופרים - לתלמידי בית הספר היסודי, כיתות ד' עד ו'


פעילות בו​​ק​​ר​​, בין השעות 13:30-8:30

פעילות קיץ חווייתית הכוללת סדנאות מדע ופעילות חברתית כיפית. במסגרת הקייטנה, כל תלמיד ילמד בשני קורסים ממגוון הקורסים המוצע.

לפרטים ולהרשמה - קייטנת עופרים »​
עופר


​מחנה​​ ​​קיץ ינשופים - לתלמידי חטיבת ביניים, כיתות ז' עד ט'

פעילות אחה"צ, בין ה​שעות 20:3​0-15:30

פעילות קיץ חווייתית במגוון תחומי מדע. התלמידים ייחשפו לשני עולמות תוכן מדעיים: שבוע אחד ילמדו מדעים, ביולוגיה וכימיה, ויבצעו ניסויים במעבדות, ובשבוע השני ילמדו בתחומי ההנדסה והטכנולוגיה ויבצעו ניסויים במעבדות פיזיקה, אלקטרוניקה ותכנות.​​ 

לפרטים ולהרשמה - מחנה ינשופים »
ינשוף


טלפון לפרטים: 074-7795410