יו"ר מרכז אליישר לחקר יהדות ספרד והמזרח
פרופ' חביבה פדיה

טלפון 08-6461134

חברי ועדת ההיגוי של המרכז
פרופ' אסתר מאיר-גליצנשטיין
ד"ר בתיה שמעוני
ד"ר נידאא חורי
ד"ר יאיר חורי
ד"ר אביעזר כהן

רכזת מנהלית
פרח-לילך כהן בדין

טלפון: 08-6461123, פקס 08-6472914