יולי 2022 | עורכת ראשית: חנה סוקר־שווגר | עורכים אורחים: חיים וייס ומוריה דיין קודיש

מרכזת המערכת: מורן אריה

מערכת צעירה: עדית אליסף, אושרת אסייג־לופז, אדוה מלר, אסף פורגס, נעם קרון, ליה שרביט ורחל שרייבר

קובץ המאמרים שלפנינו הוא תולדה של מפגש בין עולמות טקסטואליים אשר את יציבות הגבולות ביניהם אנו מבקשים לערער, ואגב כך להציב סימני שאלה בסמוך לכמה הנחות יסוד, הנתפסות כמעט כטבעיות, בדבר תיחומן ונפרדותן של תקופות וסוגות בחקר הספרות העברית. הקובץ מכיל מאמרים שנכתבו על ידי חוקרי ספרות עברית מכל המדורים והתחומים: ספרות חז"ל, ספרות ימי הביניים והספרות העברית החדשה.

באסופת מאמרים זו אנו מבקשים להצביע על האופן בו מהדהדת הספרות, כבמנסרה, עקבות היסטוריות, תרבותיות, לשוניות ותיאולוגיות. ככל שהכלים הפרשניים המאפיינים כל אחד מן המדורים יהיו זמינים לכולם – כך, אנו מאמינים, הקריאה ביצירות תשתכלל. שיתוף הפעולה המוצע כאן מערער על מבנה העל הבדלני, ומבקש להמירו בתפיסה דיאלוגית בין מדורים, תחומים ותפיסות פרשניות. אנו מקווים שקובץ זה ירחיב את המגמה המסתמנת של שיח בין־מדורי ובין־תחומי בחקר הספרות העברית, ויאפשר לנו להתבונן ביופיו ומורכבותו של הרצף המפותל בתוכו היא מתקיימת, החל מהמקרא ועד לימינו אנו.

תוכן הענ​​יינים:

 

חיים וייס ומוריה דיין קודיש | פתח דבר

מירה בלברג | היסטוריה של הפרט: אינטרטקסטואליות תלמודית בסיפורה של דליה רביקוביץ "יום שניתנו לקבורה"​

אוריה כפיר ודודו רוטמן | שיר, סיפור וחתונה: הדינמיקה של המסורת הסיפורית על נישואי אברהם אבן עזרא עם בת יהודה הלוי 

מוריה דיין קודיש | מגילוי להתגלות: פואטיקה מדרשית ב"אגדת וירא" של מנדלי מוכר ספרים 

יניב חג'בי | כל שעתיד להיכתב כבר נאמר: לשורשי רעיון העבר־בעתיד בכתיבה האכופה בספרות העברית 

עירית נגר | "אין בן דוד בא עד שיהיו כל המדות שוות" (סנהדרין צח ע"א) מוטיב ההשתוות ברומן תמול שלשום 

דינה שטיין | כיונה המנהמת בחורבה: משהו על מקרא ומדרש בשירת יצחק שלו 

חיים וייס |"בולע מאות ספרים ממאות שנים": עגנון ודימויו כגאון 

אוראל שרפ | "כשם פרק ידוע ממסכת כתובות": שערוריות בלשון חז"ל ב"מסביב לנקודה" לי"ח ברנר  

ישראל אורי מייטליס | שירה, השכלה ולמדנות: על הערותיו של ר' יוסף רוזין לשירי ר' יהודה הלוי 

איתי מרינברג מליקובסקי | למלכה אין בית, למלך אין כתר: קריסתן של צורות ספרותיות קדומות ביצירת ש"י עגנון ולאה גולדברג 

דרור בורשטיין | טבע דומם עם פנקס ומנורה 

 

לקריאת הגיליון המלא