$$News and Reports$$

08 מרץ 2022

​​​​

רשימה: המוציא ממעסיקו עליו הראיה? | צבי פרנקל פורסם בתאריך 07/03/2022 
באתר כתב העת "משפט ועסקים", בית ספר הארי רדזינר למשפטים, אוניברסיטת רייכמן,
השופט ד"ר צביקה פרנקל הוא מרצה במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית
לינק למאמר: