$$News and Reports$$

06 אפר' 2022

​בפקולטה לניהול באוניברסיטת בן גוריון, החזון המוביל אותנו הוא: "ניהול מוביל חברה". לכן, במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית בהובלתו של ד"ר אופיר רובין במסגרת סמינר מחקרי "מבעיה חברתית למדיניות יישומית" בהובלת ד"ר גרניט אלמוג ברקת אנחנו שואפים לתת לסטודנטים שלנו כלים לאתר בעיה מעשית בתחום המדיניות הציבורית, לחקור אותה ולהתוות לה פתרון אשר יוצג באמצעות מודל של נייר מדיניות כמענה לסוגיות המצויות בראש סדר היום הציבורי בישראל. מדובר בקורס מעמיק שמהווה פיילוט חדשני שבסופו הסטודנטים יגישו נייר מדיניות כתוצר סופי המציג את התופעה, החלופות להתמודדות עמה ומציע דרך פעולה יישומית כהמלצה מבוססת מחקר. כחלק מהסמינר יצא ב4.4 סיור בירושלים בו השתתפו כ15 סטודנטים לתואר שני במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית באוניברסיטה המבקשים לקחת על עצמם בעתיד לשרת בתפקידים ניהוליים בכירים במגזר הציבורי. מטרת הסיור הייתה לתרגל את היכולת לנוע בין תיאוריה לפרקטיקה –לתרגם מחקר לנייר מדיניות, ככלי באמצעותו ניתן לחולל שינוי ולעצב מדיניות ציבורית ואין מקום טוב להמחיש זאת יותר מאשר בלב מוקדי קבלת ההחלטות. הסטודנטים נפגשו עם חוקרים ממכון ברוקדייל, עם מיקי לוי יושב ראש הכנסת בלשכתו, עם חבר הכנסת משה (קינלי) טור-פז ועם גדי עזרא ראש מערך ההסברה הלאומי בלשכתו במשרד ראש הממשלה.    ​