$$News and Reports$$

19 פבר' 2024

​​​מחקרה של גל סקרלט, סטודנטית מהמחלקה למנהל עסקים בהנחיית פרופ' אופיר רובין וד"ר סתו רוזנצוויג, העוסק בזירוז מעבר לרכב חשמלי, פורסם בכתב העת:

Frontiers – Environmental Science ​

גרסה מותאמת לקהל הישראלי פורסמה היום גם בכתב העת אקולוגיה וסביבה. (קישור לכתבה).

גל היא סטודנטית בתכנית המצטיינות/ים למחקר של הפקולטה וחברה בקבוצת המחקר מדיניות אנרגיה והתנהגות צרכנית.

חשוב לא פחות - גל סיימה שירות מילואים אינטנסיבי של שלושה חודשים, ולמרות זאת תגיש בקרוב מאוד את התזה שלה לשיפוט.