$$News and Reports$$

21 דצמ' 2021

​​​ביום חמישי ה- 16.12.2021 התקיימה הרצאת אורח במסגרת הקורס "מדיניות ציבורית" במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית של מר ארז תדהר, ראש האגף לניהול אירועי סייבר במערך הסייבר הלאומי, בנושא: מדיניות להתמודדות עם אתגרי הסייבר בישראל.
ההרצאה עסקה בסוגיה של המדיניות הציבורית המכוונת להתמודדות עם אתגרי הפעילות במרחב הסייבר בישראל. נושא בוער הנמצא על סדר היום הציבורי ומהווה אתגר הן למערך והן למקבלי ההחלטות