$$News and Reports$$

22 דצמ' 2022

​​

​יחידת המדען הראשי במשרד האנרגיה פרסמה אמש את המחקרים הזוכים לתמיכת המשרד למטרות מחקר ופיתוח תחומי האנרגיה ומדעי האדמה והים לשנת 2022.

​אנו שמחים לשתף כי שלושה חברי סגל מהמחלקה זכו: ד"ר אופיר רובין, ד"ר תהילה קלעג'י וד"ר חן כהן.

 ד"ר אופיר רובין מהמחלקה לניהול ומדיניות ציבורית , יחד עם ד"ר סתו רוזנצוויג מהמחלקה לניהול זכו במענק על הצעת המחקר בנושא מס נסועה חכם ככלי מדיניות לחיסכון באנרגיה וקבלתו הציבורית​.

ד"ר תהילה קלעגי וד"ר חן כהן מהמחלקה לניהול ומדיניות ציבורית זכו במענק משרד האנרגיה על הצעת מודל יישומי להקמת מערכות אגירה כחלק מהערכות לאתגרים סביבתיים לאומיים.כל  הכבוד!