$$News and Reports$$

17 ינו' 2022

​​​
בטור דעה שפורסם ב05.01.2022 בעיתון "גלובס", אומר פרופ' מיקי מלול מהמחלקה לניהול ומדיניות ציבורית, 

כי שרי הממשלה מהמרים באופן שיטתי נגד הזוגות הצעירים-
אם הממשלה רק תחליט באמת לעבור מהצד של בעלי ההון לצד של הזוגות הצעירים, מחירי הדירות עשויים לרדת תוך שבועות. תחילת שנה חדשה היא הזדמנות לשנות כיוון​.


לקריאת הכתבה