$$News and Reports$$

31 מאי 2022

לומדים ומתקדמים – מהפכת ההשכלה של ההסתדרות – כעת במחלקה לניהול ומדיניות ציבורית


בלינק המצ"ב פרטים למלגות לימודים לחברי הסתדרות לשנת הלימודים תשפ"ג

ההרשמה בעיצומה!