​​​​​​​​לימודי המוסמך בניהול ומדיניות ציבורית מתקיימים בשני מסלולים:

1. מסלול מחקרי עם עבודת גמר – להשלמת התואר נדרשות 42 נקודות זכות מהם 12 נקודות זכות של עבודת הגמר.
   תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבודת גמר לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד עם 12 נקודות זכות או
   יותר, הצעתו לעבודת גמר אושרה וממוצע ציוניו לפחות 85 .
   להסבר אודות כתיבת עבודת גמר- לחץ כאן
 
2. מסלול ללא עבודת גמר- להשלמת התואר יש להשלים 42 נקודות זכות:
    - תואר שני במשך שנתיים לפחות, ביום מרוכז אחד
   -  תואר שני בשנה אחת בימים חמישי ושישי בשלושה סמסטרים (סמסטר א', סמסטר ב' וסמסטר קיץ).
    לתיאור התכנית- לחץ כאן