​​​​​​​​​

​​
שם הדוקטורנט/ית​קורות חיים
​נושא מחקר
קורסי לימוד

​נווה אשכנזי

דואל: navehesk@post.bgu.ac.il

​לחץ
כאן

כיצד תפיסות והטיות פסיכולוגיות משפיעים על האופן שבו פרטים תופסים ישויות נגזרות (פיננסיות ושאינן פיננסיות)​.
מנחים: פרופ' מיקי מלול וד"ר מוסי רוזנבוים.

אלה.png
אלה ברנד-לוי 

 

​לחץ כאן 
​תהליכי שינוי על פני זמן בממדים שונים של עוני בקרב לקוחות המחלקות לשירותים חברתיים. 
מטרת המחקר לבחון האם מתרחש שינוי על פני זמן בממדים שונים של עוני, כיצד תופסים הלקוחות את תהליך השינוי ואת דרכי ההתערבות השונות ומהם לתפיסתם הגורמים החוסמים או מקדמים ​שינוי.
מנחים: פרופ' מיקי מלול ופרופ' מיכל קרומר- נבו
shaul hartal.JPG
שאול הרטל 

 
​לחץ כאן 
​ההגירה של 'צעירים טכנולוגים' לפריפריה, "בריחת מוחות", פיתוח אקו סיסטם של חדשנות בערים בינוניות ופיתוח אזורי (Regional development).
מנחים: פרופ' מיקי מלול וד"ר אופיר רובין 
א.ח.jpg
איתן חורי 

דואל: eitanhu@012.net.il

​לחץ כאן 
​מדיניות וכלכלת עבודה - מחקר העוסק בתחום שוק העבודה, לרבות בנושא הבטחון התעסוקתי. יחודיותו של מחקר זה הינו בשילובם של הפרדיגמה של הכלכלה ההתנהגותית עם הפרדיגמה של הכלכלה הקלאסית. יחודיות זו באה לידי ביטוי, בין היתר, בהצגתם של משתנים מסבירים נוספים, בהליך קבלת ההחלטות בשוק העבודה, שבעבר לא נלקחו בחשבון ע"י הכלכלה הקלאסית, כגון, נקודת המוצא, פטליזם, שנאת הפסד וכיוצ"ב.​
מנחים: פרופ' מיקי מלול ופרופ' רפי בר-אל
Albert_Yirmiyahu.jpg
​אלברט ירמיהו

דואל: irmiyai@post.bgu.ac.il
לחץ כאן
​ניתוח מבני של השפעות רפורמות שונות על קבוצות מובחנות בשוק העבודה הישראלי.
מנחים: פרופ' מיקי מלול וד"ר אופיר רובין 
תמר תמונה לאתר המחלקה.jpg
תמר לזרוביץ

דוא"ל:​​ tammylaza@gmail.com
לחץ כאן 
מענה לוקאלי לבעיה גלובלית:אחריות השלטון המקומי בקידום שוויון מגדרי.
מנחה: ד"ר פני יובל 

032915167.JPG
איילת רייטן 

דואל: ayelet0808@gmail.com

​לחץ כאן 
​-קהילות שיתופיות - קיימות כנגד כל הסיכויים
-המקרה של קהילות שיתופיות מגוונות במגזר הקיבוצי 
-בחינת השפעת השינויים הארגוניים והדמוגרפיים שהתבצעו, על הקיימות  (Sustainability) של הקהילה השיתופית, בהיבטים תפיסתיים של לכידות חברתית ורווחה כלכלית.
מנחה: ד"ר אופיר רובין
אביב שטרן.jpg
אביב שטרן

 
לחץ כאן 
​השפעת אמצעי מדיניות להפחתת צריכת אנרגיה בתחבורה פרטית על התנהגות צרכנים ובטיחותם.
מנחים: ד"ר אופיר רובין וד"ר סתו רוזנצבייג