c (1).jpg

המחלקה לניהול ומדיניות ציבורית הינה חלק אינטגרלי מהפקולטה לניהול ע"ש גילפורד גלייזר ולפיכך מדגישה בתכנית הלימודים את לימודי הניהול ואת נקודות ההשקה שבין הסקטור הציבורי לסקטור העסקי

תכנית הלימודים כוללת קורסים בתחומי ניהול, כלכלה, קבלת החלטות וניתוח מדיניות ציבורית. שילוב ייחודי זה מקנה לבוגרי המחלקה יתרון תחרותי בתפקידי ניהול בכירים במגזר הציבורי והמוניציפאלי ובמגזר העסקי.

תכנית הלימודים מקנה לתלמידים מיומנויות חשיבה תיאורטיות ומערכתיות, החיונית לניהול מיטבי, לצד פיתוח מיומנויות ניהול פרקטיות הכרחיות, יכולת לנתח סוגיות מדיניות מרכזיות שעל סדר היום הציבורי, בהתבסס על מטעני ידע מחזית המחקר בתחום הניהול, הכלכלה והמדיניות הציבורית. 

star.jpgמסלול ללא עבודת גמר

להשלמת התואר יש להשלים 42 נקודות זכות. תלמיד יוכל לבחור באחת​ מהאפשרויות הבאות:

 א.  לימודי תואר שני בשנה אחת. הלימודים פרוסים על פני סמסטר א' וסמסטר ב' בימים שלישי ושישי, וימי לימודים מרוכזים בסמסטר קיץ

  ב. לימודי תואר שני במשך שנתיים ביום שלישי בלבד. במסלול זה ניתן לשלב תואר מחקרי הכולל עבודת גמר (תיזה). ​

לתיאו​​​​ר ה​​ת​כנית >>​​​ ​​​
star.jpgמסלול מחקרי עם עבודת גמר
​להשלמת התואר נדרשות 42 נקודות זכות. מהם 12 נקודות זכות של עבודת הגמר.
תלמיד יכול להתקבל למסלול עם עבודת גמר לאחר שהשלים בהצלחה לפחות סמסטר אחד עם 12 נקודות זכות או יותר, הצעתו לעבודת גמר אושרה וממוצע ציוניו לפחות 85.