​הנחיות רישום לקורסים סמסטר ב' תש"ף- לחץ כאן


 

מדי סמסטר מתעדכנים חלונות זמן לרישום לקורסים המתבצע באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה.

 קבלת פרטי משתמש לסטודנט חדש וותיק שלמד בעבר- לחץ כאן

מצגת הדגמה אודות רישום לקורסים

אתר רישום לקורסים