YBP091.jpg                                             

 

רועי סלע- עוזר ראש מועצה אזורית מטה בנימין

טקס הענקת תארים תשע"ט
בת אל אמסטר - סמנכ"לית עמותת רשות הרבים, הפורום הירושלמי לארגוני יהדות ישראלית, יזמת ופעילה חברתית

-טקס בוגרים תשפ"א