​​​ 


יו"ר - פרופ' אשר בשירי

חברי ועדה:​

פרופ' אביטליצחק 
ד"ר אודסליזה 
ד"ר גרנקליאת 
ד"ר דניאלשרון 
ד"ר וינטראובעדי 
ד"ר זילברשטייןאלדד 
פרופ' חייםמוטי 
פרופ' לואיסאלי
פרופ' לויעמליה 
ד"ר נבותגבעול 
ד"ר נחום עמית 
ד"ר פדר-בוביספאולה 
פרופ' פולקלאה
ד"ר רוביואורי 

מזכירת הועדה - גב' בתיה קוטלר​​