פרויקטים של המרכז:

1.       קיום ימי עיון וכנסים.

2.      פיתוח מודלים לעבודה על קידום בריאות וצמצום פערים בבריאות, כגון בריאות ורפואה מודעות עוני בשיתוף משרד הבריאות.

3.      ריכוז נתונים על אי שוויון בבריאות בהיבטים גיאוגרפיים, אתניים, מעמדיים ומגדריים.

​​​