פרופ' משה פריבס  ז"ל 

דיקן הפקולטה בשנים 1974-1982

   

פרופ' לחיים  נגן

דיקן הפקולטה בשנים 1979-1980 ו 1982-1986

 

  

פרופ' שמעון גליק 
דיקן הפקולטה בשנים 1986-1990
  

 

 

 

פרופ' שמעון מוזס 
דיקן הפקולטה בשנים 1990-1994
 

 

 

פרופ' שרגא סגל  ז"ל 
דיקן הפקולטה בשנים 1994-2000

 

 

פרופ' רבקה כרמי 
דיקנית הפקולטה בשנים 2000-2005

 

 

פרופ' שאול סופר 
דיקן הפקולטה בשנים 2005-2011

 

 

 

פרופ' גבריאל שרייבר 
דיקן הפקולטה בשנים 2011-2014