​תוכנית הלימודים
 
התכנית היא בת 3 שנות לימוד אקדמיות והיקפה מעט פחות מ 160 נקודות זכות (נק"ז) . חישוב נקודות הזכות האקדמיות נעשה באופן הבא:
  •         קורסים עיוניים:נק"ז אחת לכל שעה שבועית למשך הסמסטר
  •         תרגול מעשי הקשור לקורס עיוני מחצית נקודת זכות עבור כל שעת תרגול שבועי
  •         התנסות קלינית בבית-החולים:נק"ז אחת עבור 20 שעות התנסות
  •         התנסות קלינית בניידות נט"ן: נק"ז אחת עבור 4 "שעות חולה" (כ 40 שעות תורנות)
הלימודים כוללים קורסים במדעי הטבע, מדעי היסוד הרפואיים, מדעי החברה, וקורסים קליניים. כל אלה נלמדים ביחד עם תלמידי סיעוד ו/או פיזיותרפיה. כמו כן מתקיימים קורסים ייעודיים של המגמה:
בשנה א': עזרה ראשונה (EMT-I); תקשורת וראיון; פתופיזיולוגיה של טראומה; מדידות וטרמינולוגיה רפואית; אבחנה פיסיקלית.
בשנה ב': מצבי חירום מילדותיים, פדיאטריים, פנימיים, אורטופדיים, גריאטריים ופסיכיאטריים; קבלת לידה; טיפול תרופתי טרום אשפוזי; מבוא לטיפול נמרץ; קרדיולוגיה וטראומה; מערכת בריאות בארץ ובעולם; עקרונות וטכניקות פינוי, חילוץ, הצלה וכיבוי; ארגון ומיון אירועים רבי נפגעים.
שנה ג':התנסויות קליניות במחלקות ביה"ח (סורוקה, רבין, שערי צדק, רמב"ם, ולעיתים גם קפלן וברזילי) מיון ויחידות טיפול נמרץ, קרדיולוגיה ילדים מיילדות והרדמה; התנסויות קליניות באמבולנסים של טיפול נמרץ, השלמת קורסים מקצועיים: מגה קוד מתקדם, דיווח על מקרים רפואיים ועוד, בנוסף הסטודנטים יעברו קורסי  Adavanced Cardiac Life Support ו Pediatric Advanced Life Support המקנים תעודות מוכרות בינלאומית על ידי איגוד הלב האמריקאי.