​​ד״ר עמית​ פרנקל - ראש מחלקה
 
 - ראש התואר הראשון
  
​מר יוני כהן - יו״ר שנה א תואר ראשון
ד״ר אורן וכט - יו״ר שנה ב תואר ראשון
ד״ר עמית פרנקל - יו״ר שנה ג תואר ראשון
 
 
 
 
 
 
 
מר מנחם בלומנטל - מרכז השתלמויות במד״א
​גב׳ עידית שמואלביץ - מרכזת התנסויות בתי חולים

מר מנחם בלומנטל - יו״ר ועדת קבלה
 
 
 
 
 
 
 
גב׳ אביבה רוסבי - רכזת לענייני סטודנטים תואר ראשון ומזכירת המחלקה
 

שעות קבלת קהל:

תואר ראשון - בתאום מראש,  טלפון 08-6477714
תואר שני - בתאום מראש,  טלפון 08-6428430

 

​​​​