תכנית לימודים לתואר שני
 
דרישת הלימודים לתואר שני במגמות מדעי היסוד (אימונולוגיה ומיקרוביולוגיה, ביוכימיה, גנטיקה התפתחותית, וירולוגיה, מורפולוגיה, פיזיולוגיה, פרמקולוגיה) ומדעי הרפואה הינה 27 נק"ז בקורסים + תיזה 13 נק"ז סה"כ 40 נק"ז.
דרישת הלימודים לתואר שני במגמות – אפידמיולוגיה,סוציולוגיה של הבריאות, וביוסטטיסטיקה יישומית, הינה 30 נק"ז + תיזה 13 נק"ז סה"כ 43 נק"ז.
 
חובה לכל הסטודנטים: סמינר תלמידי מחקר (4 סמסטרים) 2 נק"ז, וקורס קריאה מונחית 3 נק"ז. בנוסף, יש להרשם לקורסים תיזה א' ותיזה ב' בהתאמה (6.5 נק"ז כל אחד).
 
·         סטודנטים הלומדים במגמות מדעי היסוד ומדעי הרפואה, חייבים לקחת קורסי חובה בהיקף של 6 נקודות. כל תלמיד חייב לקחת את הקורסים של מגמתו. נלמדו במסגרת תואר ראשון יש ללמוד קורסי חובה מאלו המוצעים על ידי מגמות אחרות, מתוך הרשימה המצורפת. בכל קורסי החובה תתקיים בחינה בכתב.
 
במגמות לאפידמיולוגיה, ביוסטטיסטיקה, וסוציולוגיה של הבריאות קיימת תכנית לימודים נפרדת. (ראו תחת המחלקות)
 
תוכנית לימודים ומערכת שעות