​חברי הסגל המעורבים בתוכנית
(לפי סדר א'-ב' של שמות המשפחה)
 
שם המרצה
יחידת אם
תחומי מחקר
דר' אורקין יעקב
מרכז משה פריבס לחינוך רפואי
רפואת ילדים ראשונית בקהילה, הוראת רפואת ילדים
דר' אטיאס אורנה
אשפוז יום ילדים
רפואת מתבגרים בקהילה
דר' בולוטין ארקדי
המחלקה לבריאות הציבור
ביוסטטיסטיקה
פרופ' בורר אברהם
פנימית א'
מחלות זיהומיות במבוגרים
דר' בילנקו נטליה
המחלקה לבריאות הציבור ומשרד הבריאות מחוז הנגב
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור, מחקרים בתזונה, מחלות זיהומיות בילדים
דר' בכנר יעקב
המחלקה לבריאות הציבור
טיפול בלתי פורמאלי בחולים
פרופ' בליצר רן
אגף תכנון ומדיניות בריאות
של שירותי בריאות כללית
אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, תכנון ומדיניות בריאות
פרופ' בלמקר אילנה
בריאות בקהילה
מדיניות בריאות, גדילה והתפתחות ילדים, אפידמיולוגיה סביבתית

דר' גזלה אלי

 

פדיאטריה, שרותי בריאות כללית מחוז הנגב
רפואת ילדים בקהילה ואפידמיולוגיה תזונתית של ילדים
פרופ' גליל אהרון
מרכז זוסמן להתפתחות הילד
התפתחות הילד
פרופ' גרוטו איתמר
משרד הבריאות, שירותי בריאות הציבור והמחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, בריאות הסביבה, בריאות הציבור
פרופ' גרינברג דודי
מרכז למחלות זיהומיות בילדים ביה"ח סורוקה
מחלות זיהומיות בילדים
פרופ' גרינברג דן
המחלקה לניהול מערכות בריאות
מחקרי תוצא, ניתוחי עלות-תועלת, הערכה כלכלית של טכנולוגיות במערכת הבריאות, קבלת החלטות
פרופ' דאוד ניהאיה
המחלקה לבריאות הציבור
קידום בריאות, התנהגות בריאותית, תוכניות התערבות
פרופ' דוידוביץ נדב
המחלקה לניהול מערכות בריאות
מדיניות בריאות הסביבה, בריאות והגירה, מדיניות חיסונים, אתיקה רפואית
פרופ' הנקין יעקב
מערך קרדיולוגי, ביה"ח סורוקה
קרדיולוגיה מונעת, תוזנה, גורמי סיכון למחלות לב כליליות
דר' ויצמן דליה
 המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה גנטית ונישואי קירבה
פרופ' ויצמן שמעון
המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות
דר' זוסמן שלמה פ.
אגף לבריאות השן של שירותי בריאות הציבור
רפואת שיניים ציבורית
דר' יגב ירון
בריאות בקהילה
רפואה תעסוקתית, אפידמיולוגיה תעסוקתית
דר' כץ מנואל
בריאות בקהילה
אלימות במשפחה, ניהול סיכונים ברפואה, הוראת רפואת ילדים
דר' לביא-גבעון נגה
מרכז למחלות זיהומיות בילדים, בי"ח סורוקה
אפידמיולוגיה וניהול נתונים
פרופ' לוי עמליה
המחלקה לבריאות הציבור
פרמקואפידמיולוגיה ואפידמיולוגיה פרינטאלית
דר' מור זהר
לשכת הבריאות נפת רמלה
שחפת, איידס ומחלות מין
 
 
שם המרצה
יחידת אם
תחומי מחקר
פרופ' מנור אסתר
וירולוגיה וגנטיקה התפתחותית
גנטיקה קלינית והתפתחותית
פרופ' נגן לחיים
 המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור
דר' נובק לנה
המחלקה לבריאות הציבור
ביוסטטיסטיקה
פרופ' נוימן לילי
המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה של מחלת פיברומיאלגיה, ביוסטטיסטיקה, פיתוח ותיקוף סקאלות להערכת איכות חיים בחולים כרוניים
אינג' סנדיגורסקי מיכאל
 
איכות הסביבה ואיכות החיים
פרופ' פורת אבי
חטיבת הבריאות מכבי שירותי בריאות
הערכת שירותי בריאות ותוכניות התערבות, קבלת החלטות ברפואה, אבטחת איכות בטיפולים רפואיים
דר' פלד רונית
המחלקה לניהול מערכות בריאות
איכות הסביבה ובריאות האוכלוסיה
פרופ' פליסקין יוסף
המחלקה לניהול מערכות בריאות
קבלת החלטות רפואיות, ניתוחי עלות-תועלת, הערכת טכנולוגיות בשירותי הבריאות
דר' פרי צבי
מחלקה כירורגית, בי"ח סורוקה
SPSS
פרופ' פריגר מיכאל
המחלקה לבריאות הציבור
ביוסטטיסטיקה, מודלים מתמטיים במדעי הבריאות, שיטות לניתוח נתונים
פרופ' פרייזר דרורה
המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה  תזונתית, מתודולוגיה של ניסויים קליניים, תכנון ותיקון כלים להערכה תזונתית, מחקרי תוזנה ובריאות
פרופ' קושניר תלמה
המחלקה לבריאות הציבור
לחץ ושחיקה בעבודה, תקשורת מטפל-מטופל, פסיכולוגיה בריאותית
דר' קרקיס איזבלה
המחלקה לבריאות הציבור ומשרד הבריאות
דלקת כבד נגיפית, אפידמיולוגיה סביבתית, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות
דר' רותם עמית
בריאות בקהילה
קידום בריאות, גמילה מעישון, התמכרות לחומרים ממכרים
פרופ' ריזנברג קלריס
פנימית א', ביה"ח סורוקה
מחלות זיהומיות במבוגרים
פרופ' שהם-ורדי אילנה
המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה פרינטאלית והתערבות קהילתית למניעת מומים מולדים ותאונות בילדים
פרופ' שחר דנית
המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה תזונתית, אפידמיולוגיה תזונתית של ילדים, תזונת קשישים, תזונה בבריאות וחולי
דר' שטל זיוה
המחלקה לתזונה של שירותי בריאות הציבור
תזונה ברפואה כללית וקהילה, תכנון והנהגה של דרכי פעולה בתזונה ברפואה כללית וקהילה
פרופ' שי איריס
המחלקה לבריאות הציבור
אפידמיולוגיה תזונתית ואפידמיולוגיה של מחלות כרוניות
פרופ' שיינר אייל
נשים ויולדות א'
מיילדות וגינקולוגיה