​ קורסים הניתנים במסגרת התואר מוסמך בבריאות הציבור
 
קורסי חובה
 
קורסים ייחודיים למסלול המחקרי
קורסים ייחודיים למסלול הקליני
·         אפידמיולוגיה I
·         אפידמיולוגיה II
·         ביוסטטיסטיקה I
·         מבוא ל-SPSS
·         מבוא לבריאות הציבור
·         מערכות הבריאות בישראל
·         מבוא לכלכלת בריאות
·         מבוא לסוציולוגיה של הבריאות
·         מבוא לבריאות הסביבה
·         מבוא לקידום בריאות והתנהגות
בריאותית
 
 
 
 
 
·         אפידמיולוגיה III
·         ביוסטטיסטיקה II
·         קריאה מונחית
·         ביוסטטיסטיקה III: מודל  ​רגרסיה
·         ניתוח סדרות עתיות
·         סמינר מחקר
·         הערכת שירותי בריאות ותוכניות התערבות
 
·         סמינר באפידמיולוגיה יישומית
·         סדנא באפידמיולוגיה יישומית
·         מחלות זיהומיות וחיסונים
·         התפתחות הילד
·         רפואה מונעת לאם ולילד בישראל
·         מחלות כרוניות בילדים
·         גנטיקה קלינית
·         תוכנית התערבות בקהילה
·         קידום בריאות האישה  
·         קרדיולוגיה מונעת ומחלות כרוניות    בעידן  המודרני
·         התמכרויות במילניום החדש
·         זיהומים נרכשים בבתי חולים
·         אפידמיולוגיה של מחלות מדבקות
·         שחפת, איידס ומחלות מין
·         איכות אוויר ובריאות האוכלוסייה 
·         מחלות אפידמיות ורפואת מטיילים
·         ניהול סיכונים ברפואה
· ​        אפידמיולוגיה של מחלות כרוניות