קווים מנחים לקבלת מינוי מרצה – רופאים

 

 
על המועמד למלא אחר הדרישות הבאות ולצבור מינימום 23 נקודות לפי החלוקה שתצוין  בהמשך.
על ראש החטיבה למלא את טופס הניקוד עם הגשת התיק לטיפול בקידום.
 
הוראה:
נקודות חובה:  6 נקודות
על המועמד להדריך סטודנטים בקלרקשיפ ו/או לתת הוראה פרונטלית עם משוב חיובי.
 
נקודות זכות:
1-2 נקודות עבור הצטיינות בהוראה
1 נקודה עבור הוראת מתמחים
1 נקודה עבור פעילות בפקולטה (ועדות וכד')
1 נקודה עבור היקף הוראה אשר עולה על המקובל באותו מקצוע (הוראה בבתי ספר שונים ועוד)
 
 
כלים להערכת המועמד: משוב סטודנטים אשר יוגש ליחידה להוראה
                                        משוב של מתמחים, חוות דעת דיקן או סגניו לגבי פעילות המועמד בפקולטה.
 
 
 
שירות:
נקודות חובה: 6  נקודות
המועמד חייב לסיים מומחיות. יש לקבל חוות דעת חיובית ממנהל החטיבה וממנהל המחלקה.
על המנהל הישיר למלא טופס לקראת קידום אקדמי בו על המועמד להגיע לציון ממוצע בתחום השירות.
 
נקודות זכות:
מועמד אשר ממוצע ציוניו יהיה נמוך מ-7 בטופס לקידום אקדמי לא יזכה בנקודות זכות.
0-1 נקודה עבור ציון ממוצע בין 7-8
2-3 נקודות עבור ציון ממוצע של 8.5 ומעלה (ציון ממוצע 9- הצטיינות )
1 נקודה עבור שירות בתחום
1 נקודה עבור כהונה של מתמחה בכיר
 
 
מחקר:
נקודות חובה: 6 נקודות
על המועמד לפרסם לפחות חמישה פרסומים בעיתונות מבוקרת אשר מתוכם עבודת מחקר אחת בה הוא מחבר ראשון (מעבדתית או קלינית) .
 
 
נקודות זכות:
1 נקודה עבור הצגת תקציר בכנס בינלאומי
0.3 נקודה עבור הצגת תקציר בכנס ארצי
2 נקודות עבור כל עבודת מחקר נוספת בה מופיע המועמד כמחבר ראשון
1 נקודה עבור כל עבודה נוספת בה מופיע המועמד כמחבר שני
0.5 נקודה עבור כל מאמר נוסף על הנ"ל

1 נקודה עבור מענק מחקר
 

מסמך להדפסה