שם חבר הסגלתחום מחקרAreas of interestsEmailtel office/+9727477

ד"ר אורן יוסי

 

Dr. Yossi Oren      

אבטחת המרחב המקוון, התקפות על מימושים מאובטחים, התקפות על ערוצי צדCyber Security, Implementation Security, Side-Channel Attacksyos@bgu.ac.il95122

פרופ' יובל אלוביץ

 

Prof. Yuval Alovici

אבטחת מחשבים נתונים, פרטיות ואנונימיות בחברה האלקטרונית, אבטחת רשתות חברתיות, גילוי קוד עוין באמצעות למידת מכונהCyber Securityelovici@bgu.ac.il97286428120

ד"ר אחיה אליסף

 

Dr. Achiya Elyasaf

הנדסת תוכנה, תכנות התנהגותי, חישוב מונחה טבע, אלגוריתמים אבולוציוניים, יישומים בבינה מלאכותית להנדסת תוכנהSoftware Engineering, Behavioral Programming, Evolutionary Computation, Evolutionary Algorithms, AI applications for SEachiya@bgu.ac.il95116

ד"ר ברדה נועם

 

Dr. Barda Noam

אינפורמטיקה רפואית, מודלי ניבוי קליניים, הוגנות במודלים, הסקה סיבתית ואפידמיולוגיה מודרניתMedical informatics, clinical prediction models, model fairness, causal inference, and modern epidemiologynoambard@bgu.ac.il95131

ד"ר גורי מרדכי

 

Dr. Mordehai Guri

התקפות סייבר, הגנה על הסייברCyber Security, Operating systems, Airgap, Covert-Channelsgurim@post.bgu.ac.il95126

פרופ' גל קובי

 

Prof. Kobi Gal

בינה מלאכותית, קבלת החלטות, משא-ומתן ממוחשב, קוגניציהData science, machine learning, human centered Artificial intelligence, Artificial intelligence in education, cognitive sciencekobig@bgu.ac.il95103

ד"ר גרינברג ניר

 

Dr. Nir Grinberg

מדעי החברה החישוביים, למידת מכונה, עיבוד שפה טבעית, שילוב שיטות מחקר, ממשקי אדם-מכונהComputational social science, machine learning, natural language processing, statistics, mixed methods, human-computer interactionnirgrn@bgu.ac.il95127

ד"ר נועה דגן

 

Dr. Noa Dagan

אינפורמטיקה רפואית, מודלי ניבוי קליניים, הוגנות במודלים, הסקה סיבתית ואפידמיולוגיה מודרניתMedical informatics, clinical prediction models, model fairness, causal inference, and modern epidemiologynoadag@bgu.ac.il95131

פרופ' וולפסטל ירון

 

Prof Yaron Wolfsthal

אבטחת מחשבים ונתונים, בינה מלאכותיתCyber Security, Artificial IntelligenceYaron.Wolfsthal@gmail.com747375101

ד"ר וקסלר איסנה

 

Dr. Isana Veksler

ביו-אינפורמטיקה, גנומיקה השוואתית, בקרת ביטוי גנים, מיקרו-רנ"אBioinformatics, comparative genomics, post-transcriptional regulation, microRNAsvaksler@bgu.ac.il95130

ד"ר זריצקי אסף

 

Dr. Assaf Zaritsky

ביולוגיה תאית חישובית: יישומים של ראייה חישובית, לימוד מכונה ומדע הנתונים בדימות ביולוגיComputational cell biology, application of computer vision, machine learning and data science in biological imagingassafzar@gmail.com95129

ד"ר טייב מימון מירב

 

Dr. Meirav Taieb-Maimon

אינטראקציית אדם-מחשב, ויזואליזציה של אינפורמציה, הנדסת אנוש, הערכת מנשקים, מערכות מידע ומערכות היסק אנליטי ויזואליHuman-Computer Interaction, Information Visualization, Human Factors, Evaluation of Information Systems, Interfaces and Visual Analytics Systemsmeiravta@bgu.ac.il95093

פרופ' טרקטינסקי נעם

 

 

 

אינטראקציית אדם מחשב, השפעות של טכנולוגיה אינטראקטיבית,  הערכה ועיצוב של חווית השימוש, ויזואליזציה של נתונים.Human-Computer Interaction, Effects of interactive technology, User experience (UX) evaluation and design, Data Visualizationnoamt@bgu.ac.il95092

ד"ר כץ גלעד

 

Dr. Gilad Katz

למידת מכונה, למידה עמוקה, למידת חיזוק, מערכות המלצה, אחזור מידעMachine learning, deep learning, reinforcement learning, recommender systems, information retrievalgiladkz@bgu.ac.il95102

פרופ' לסט מרק

 

Prof. Mark Last

כריית מידע, כריית טקסט רב-לשוני, מודיעין קיברנטי, אינפורמטיקה רפואיתData Mining, Cross-lingual Text Mining, Cyber Intelligence, Medical Informatics.mlast@bgu.ac.il95109

ד"ר מושקוביץ רוברט

 

Dr. Robert Moskovitch

מדעי הנתונים; אנליטיקה של נתונים בזמן ; למידת מכונה; אבטחת מחשבים; בינה מלאכותית בנתונים רפואייםData Science; Temporal Data Analytics; Machine Learning; Cyber Security; Medical Informatics; AI in Medicinerobertmo@bgu.ac.il95094

ד"ר ישראל מירסקי

 

Dr. Yisroel Mirsky

בינה מלאכותית זדונית, אבטחת למידת מכונה, זיהוי תקיפותOffensive AI (deepfakes, attacks on machine learning, attack automation) and AI-based security (intrusion/vulnerability detection and malware analysis)yisroel@post.bgu.ac.il95095

ד"ר פייר מיכאל

 

Dr. Michael Fire

מדעי הנתונים, ניתוח רשתות חברתיות, למידת מכונה, כריית נתונים, אבטחת מידעData Science, Big Data, Machine Learing, Social Networks, Cyber Securitymickyfi@gmail.com95091

פרופ' פלנר אריאל

 

Prof. Ariel Felner

בינה מלאכותית, שיטות חיפוש בבינה מלאכותית, תכנון מסלולים למספר סוכנים. מערכות מרובות סוכניםAritifitical Intelligence, Heuristic Search in Artificial Intelligence, Path finding for one or multi agents. Multi-agent Systemsfelner@bgu.ac.il95113

ד"ר פוזיס רמי

 

Dr. Rami Puzis

    network complex ,אבטחת  מידע, למידת מכונהComplex networks, Cyber security, machine learning in networks, biological networkspuzis@bgu.ac.il95123

ד"ר אורן צור

 

Dr. Oren Tsur

עיבוד שפה טבעית, למידת מכונה, ניתוח רשתות חברתיות, מדעי החברה החישובייםNatural Language Processing (NLP), Social Network Analysis (SNA), Machine Learning, Computational Social Science (CSS)orentsur@bgu.ac.il95096

פרופ' קלך מאיר

 

Prof. Meir Kalech

בינה מלאכותית, גילוי ואבחון תקלותArtifitial Intelligence.  Anomaly detection and diagnosiskalech@bgu.ac.il95112

פרופ' רוקח ליאור

 

Prof. Lior Rokach

למידת מכונה, הנדסת נתונים, מערכות המלצה, אבטחת נתוניםData Science, Machine Learning, Big Data, Recommender Systems, Deep Learning, Artificial intelligence, Medical Informatics, Cyber Securityliorrk@bgu.ac.il95149

ד"ר רפופורט נדב

 

Dr. Nadav Rappoport

מחקר נתוני עתק קליניים, וביניהם נתונים גנומיים, גיליונות רפואיים ועוד. שימושים של למידת מכונה ובינה מלאכותית לטובת שיפור מערכות הבריאות תוך שימוש במידע קייםBig clinical and biomedical data like Electronic Health Records (EHR) and genomic data. Machine learning and its application for imporving health and healthcare.nadavrap@bgu.ac.il95156

פרופ' שבתאי אסף

 

Prof. Asaf Shabtai

אבטחת מחשבים ורשתות, אבטחת מערכות  , זיהוי אנומליות, למידת מכונה, אבטחה של מערכות לומדותcomputer and network security, machine learning, adversarial learning, security awareness, security of IoT and smart mobile devices, social network analysis, security of avionic and operational technologies (OT) systemsshabtaia@bgu.ac.il95124

ד"ר שטרן רוני

 

Dr. Roni Stern

תכנון לסוכן אחד ולקבוצת סוכנים, חיפוש יוריסטי, איתור תקלות, יישומי בינה מלאכותית בהנדסת תוכנה, שילובים של תכנון ולמידהSingle and multi-agent planning, heuristic search, model-based diagnosis, AI for software engineering, learning and planningroni.stern@bgu.ac.il95114

פרופ' שחר יובל

 

Prof. Yuval Shahar

מערכות מידע רפואיות, בינה מלאכותית, כריית מידע תלוי זמן, קבלת החלטותMedical Informatics, Artificial Intelligence, Temporal Data Mining, Decision Analysisyshahar@bgu.ac.il95118

פרופ' שטורם ארנון

 

Prof. Arnon Sturm

הנדסת תוכנה, תהליכי פיתוח, אנליטיקה של רכיבי תוכנה, ניהול ידע, בסיסי נתוניםSoftware Engineering, Development Processes, Software Repository Analytics, Knowledge Management, Databasessturm@bgu.ac.il95117

ד"ר שמילוביץ ארמין

 

Dr. Armin Shmilovici

בינה מלאכותית, מערכות מומחה, לוגיקה עמומה, למידת מכונה, חקר בצועים, הבנת ווידאו, מודלים סטוכסטייםArtificial Intelligence, Expert Systems, Fuzzy Logic, Machine Learning, Operations Research, Video Analytics, Stochastic Modelingarmin@bgu.ac.il95110

פרופ' שני גיא

 

Prof. Guy Shani

מערכות המלצה, קבלת החלטות, תכנון, למידת מכונהArtificial intelligence, Automated planning, Markov models (MDP, POMDP), Recommender systems, Applied machine learning in agricultureshanigu@bgu.ac.il95108

פרופ' שפירא ברכה

 

Prof. Bracha Shapira

מידול משתמשים, זיהוי אנומליות, פרטיותMachine Learning, recommender systems, personalization, Information Retrievalbshapira@bgu.ac.il95098​