Announcements

Sort by Attachments
  
כותרות
  
גוףFilter
URL
  
מלגות מרכז ראב

קול קורא להגשת מועמדות למלגות בנושא השואה והתקומה – תשפ"א

 

מרכז אסתר וסידני ראב ללימודי השואה והתקומה באוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמין תלמידי מחקר באוניברסיטה להגיש מועמדות למלגה על סך 5000 ₪ לתלמידי תואר שלישי ו-2500 ₪ לתלמידי תואר שני. העבודה המוגשת לתחרות תעסוק בנושאים הקשורים להיסטוריה של השואה, לזיכרון השואה והנצחתה, ולקהילות היהודיות ערב מלחמת העולם השנייה, במהלכה ולאחריה.

כל פניה צריכה לכלול: הצעת מחקר, מסמך אישור ההצעה (תלמידי תואר שני - אישור מהפקולטה; תלמידי תואר שלישי - אישור מקרייטמן), והמלצת מנחה (יש לשלוח בנפרד לאותו המייל).

 

לפרטים נוספים והגשת מסמכי המועמדות ניתן לפנות למייל מרכז ראב: Rabb.center@gmail.com

המועד האחרון להגשת מועמדות: 24 בפברואר 2021

טקס קבלת המלגות יתקיים ביום השואה: 8 באפריל 2021

 

 

​