מצגות
 • 1.           אופיואידים אמיתות ואגדות                                           ​                            
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 •                                                                                                                                
 • 2.           Nonopioids Analgesics                                                                     
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 •                                                                                                                                
 • 3.           Adjuvants Analgesics                                                                        
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 •                                                                                                                                
 • 4.           Pain Assessment                                                                                
 •               Presentation1 (PDF)    Presentation2 (PDF)                                   
 •                                                                                                                                
 • 5.           מושגי יסוד בטיפול בכאב                                                                          
 •               (Presentation (PDF                                                                               
 •                                                                                                                                
 • 6.           כאב נוירופטי                                                                                              
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 •                                                                                                                                
 •               ​מצגות לקורס כאב לסטודנטים לרפואה                                                    
 •                                                                                                                                                                    
 •  
 • 1.           Concepts for Analgesia in Pediatric Patients                              
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 • 2.           אופיואידים – אמיתות ואגדות                                                                   
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 • 3.           כאב כרוני מושגי יסוד                                                                                
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 • 4.           מבנה ותפקוד מערכת הכאב                                                                   
 •                   Presentation (PDF)                                                                             
 • 5.           כאב ממקור סרטני                                                                                  
 •                   Presentation (PDF)                                                                             
 • 6.           הטיפול בתופעות הלוואי של אופיואידים                                                   
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 • 7.           אומדן הערכת כאב                                                                                   
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 • 8.           Osteoarthritis                                                                                        
 •               Presentation (PDF)                                                                               
 • 9.           Non-Opioid and Adjuvant Medications for Chronic Pain         
 •               Presentation (PDF)