שם משפחהשם פרטיemailמחלקה
אבידןגליהgaliaa@bgu.ac.ilפסיכולוגיה
אביןחןavin@bgu.ac.ilתקשורת
אבןאדירadireven@bgu.ac.ilתעו"נ
אורוןגדעוןgidi@bgu.ac.ilתעו"נ
אורון-גלעדטל
orontal@bgu.ac.ilתעו"נ
אורנשטייןירוןyaron.orenstein@gmail.comהנדסת חשמל ומחשבים
אילתרןraneilat@gmail.comכלכלה
אל-סאנעגיהאדel-sana@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
אלוביץ'יובלelovici@inter.net.ilתוכנה ומידע
אלחדדמיכאלelhadad@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
אליסףאחיהachiya@exchange.bgu.ac.ilתוכנה ומידע
אלקיןמיכאלelkinm@bgu.ac.ilמדמ"ח
ביימלעמוסamos.beimel@gmail.comמדמ"ח
בכמטאיתןebachmat@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
בן אליאערןbenelia@bgu.ac.ilגאוגרפיה ופיתוח סביבתי
בן שחראהדben-shahar@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
בר-הללאהרוןaharon.barhillel@gmail.comתעו"נ
ברמןסיגלsigalbe@bgu.ac.ilהנדסת תעשייה ונייהול
ברנדדניאלberend@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
ברפמןרונןbrafman@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
ברצ'נקויקירbyakir@gmail.comהנדסת תעשייה ונייהול
גודסאהודehud@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
גלקוביkobig@exchange.bgu.ac.ilתוכנה ומידע
גלעדמיכאלmichaelgilead@gmail.comפסיכולוגיה
דולבשלומיshlomidolev@gmail.comמדמ"ח
הנדלרדניhendlerd@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
הרץתומרthertz@post.bgu.ac.ilMicrobiology, Immunology and Genetics 
ואן דר בקקריןkvdbeek@bgu.ac.ilכלכלה
וייסגראgeraw@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
וילנצ'יקדןvilenchi@bgu.ac.ilתקשורת
וקסלראיסנהisana18@gmail.comתוכנה ומידע
זיו-יוקלסוןמיכלmichaluz@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
זיפרמשהsipper@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
זעירייהודהyehuda.zeiri@gmail.comהנדסה ביורפואית
זריצקיאסףassafzar@gmail.comהנדסת מערכות תוכנה ומידע
טרייסטרערןerant@bgu.ac.ilמדמ"ח
יגר - לוטםאסתיestiyl@bgu.ac.ilבריאות
יוסטמןמשהjustman@bgu.ac.ilכלכלה
יצחקייצחקytshak@bgu.ac.ilהיחידה לאלקטרו-אופטיקה
כהןקוביkobi.cohen10@gmail.comהנדסת חשמל ומחשבים
כורשגלילgalilk@bgu.ac.ilכלכלה
כץגלעדkatz.gilad@gmail.comתוכנה ומידע
לבעומרomerlev@bgu.ac.ilתעו"נ
לוטקרצביzvilo@bgu.ac.ilתקשורת
לזרוביץנפתליlazarovi@bgu.ac.ilהמכונים לחקר המדבר
ליכטמן-שדותשירליshirlees@exchange.bgu.ac.ilכלכלה
לסטמרקmlast@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
לרנרבעזboaz@bgu.ac.ilתעו"נ
מוסקוביץ'רוברטrobertmos@gmail.comתוכנה ומידע
מורבינסקיקוביcobym@bgu.ac.ilניהול
מילואענתanatmilo@bgu.ac.ilכימיה
מימוןמירבmeiravta@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
מירןנחשוןnachshon.meiran@gmail.comפסיכולוגיה
מקובגיאmakovg@bgu.ac.ilהנדסת חומרים
מרקסרוברטrsmarks@bgu.ac.ilביוטכנולוגיה
נוימןיאירyneuman@bgu.ac.ilמדעי המוח והקוגניציה
נימןעופרneimano@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
סבוראיטלtsvoray@bgu.ac.ilגיאוגרפיה
סבתוסיוןsabatos@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
סגלמיכאלsegal@bgu.ac.ilהנדסת מערכות תקשורת
עקביובברקakabayov@bgu.ac.ilכימיה
פוזיסרמיpuzis@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
פיסמןדנהdana@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
פריצביzperry1@gmail.comהמחלקה לכירורגיה א', ביה"ח סורוקה
פרייפלדאורןorenfr@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
פרמוטרחייםhaimp@bgu.ac.ilהנדסת חשמל ומחשבים
צוראורןoren.tsur@gmail.comתוכנה ומידע
קודישמיכאלmcodish@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
קיסרחןchen@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
קלךמאירkalech@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
קנטורוביץאריהkaryeh@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
רגביאורןorigbi@exchange.bgu.ac.ilכלכלה
רוביןאיתןerubin@bgu.ac.ilבריאות
רוזנבלטיונתןjohnros@bgu.ac.ilתעו"נ
רוקחליאורliorrk@post.bgu.ac.ilתוכנה ומידע
שבתאיאסףshabtaia@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
שורץיגאלyigals@bgu.ac.ilספרות עברית
שחריובלyshahar01@gmail.comתוכנה ומידע
שטורםארנוןsturm@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
שטרןרוניroni.stern@gmail.comתוכנה ומידע
שטרןאדריאןstern@bgu.ac.ilהיחידה לאלקטרו-אופטיקה
שיטלtalshay@bgu.ac.ilמדעי החיים
שכטמןעדנהednas@bgu.ac.ilתעו"נ
שמילוביץ'ארמיןarmin@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
שמעוניאילshimony@cs.bgu.ac.ilמדמ"ח
שני גיאshanigu@bgu.ac.ilתוכנה ומידע
שפיראברכהbracha.shapira@gmail.comתוכנה ומידע
שריקיאורןshrikio@bgu.ac.ilמדמ"ח
שרףאנדריasharf@gmail.comמדמ"ח