$$News and Reports$$

09 נוב' 2020

​​​המחלקה למעורבות חברתית עורכת מדי שנה את הסמינר מחלקתי בחאן השיירות כאשר הוא מיועד לסטודנטים הפעילים במחלקה. השנה הסמינר התקיים בתאריכים 14-15/10 והוא ארך יומיים ובעידן הקורונה התקיים באמצעות מערכת הזום. 


בסמינר הועברו סדנאות היכרות ומעורבות חברתית ותכנים רתקים, מעניינים, מגבשים, מעוררי מוטיבציה ומרחיבי דעת, הנוגעים לאוכלוסיות שקופות בתקופת הקורונה ובכלל, בדגש על מנהיגות והנעה לפעולה.  

כמו כן, התקיימו מופעים אומנותיים. חלק מהמופעים התקיימו בתצורת מושבים מקבילים (ניתן היה לבחור 2 מושבים מתוך 7).


התכנים שהועברו היו מרתקים, מעניינים, מגבשים, מעוררי מוטיבציה ומרחיבי דעת​:


דברי פתיחה- מנהלת המחלקה למעורבות חברתית ורד סרוסי כ"ץ+ פרופ' ירון זליכה "כלכלת ישראל לאן?"+ פואטרי סלאם:  


מור שעל "פרויקט די​​ירי רחוב":   


סלימאן אלעמור- מנכ"ל אגי'ק מכון הנגב "אתגרי החברה הבדואית": ​

ג'נט בלאי- משוררת, יוצרת ופעילה חברתית​​ "הקהילה האתיופית כסוכנת שינוי תרבותי": ​

 

אמילי עמרוסי "סיפור על אהבה ח​ושך": ​

איילת דיין- מנהלת שותפה במטה למאבק בס​​חר בנשים ובזנות "המאבק למיגור הזנות והסחר בנשים": 

​​ 

רחלי בינבוים "החברה ​החרדית":