​עו"ד ורד סרוסי כ"ץ
מנהלת המחלקה ​
עו"ד ורד סרוסי כ"ץ
08-6461780
vsarousi@bgu.ac.il 

נעמי אנקרי
מזכירת המחלקה נעמי אנקרי
08-6461685
ankri@bgu.ac.il

אושרית אליעזר
רכזת תכניות הכשרה לסטודנטים
אושרית אליעזר
08-6472841
oshritba@bgu.ac.il


אור בן חורין
מנהלת אוניברסיטה בעם

08-6461788
orbenho@bgu.ac.il

אתי פישמן
מנהלת תכנית הדירות הפתוחות

08-6461788
etifish@bgu.ac.il​


שושי קסאי
רכזת גיוון והנגשה

08-6461781
kasay@bgu.ac.il