$$News and Reports$$

28 מרץ 2019

בתאריך 28/3/2019 נפתח המחזור החמישי של התוכנית 'חלונות לחלומות בקמפוס'.

בוגרי התוכנית בחברת עו"ד ורד סרוסי (בתווך), ומרכזות הפרויקט מטעם השב"ס, רס"ר מור שפירא ורס"ר מורן גינת
 בוגרי התוכנית בחברת עו"ד ורד סרוסי (בתווך), ומרכזות הפרויקט מטעם השב"ס, רס"ר מור שפירא ורס"ר מורן גינת

התוכנית שהתחילה בשיתוף פעולה אמיץ של שרות בתי הסוהר- מחוז דרום והמחלקה למעורבות חברתית, היא ראשונה ויחידה מסוגה במוסדות האקדמיים בישראל, והיא נולדה במטרה להטמיע באסירים את האמונה

שהם יכולים להשתלב בחברה הנורמטיבית וכי כל הדלתות פתוחות עבורם על מנת להגשים את חלומותיהם.

רבים מהאסירים שהשתתפו בתוכנית, ציינו שהיא גרמה להם לחשוב שהם מסוגלים ללמוד, הביעו התעניינות אמתית בלימודים בעתיד וכן העידו שהתחזקה בקרבם המוטיבציה לחזור למוטב.

הקבוצה המונה 17 אסירים הינה מגוונת, כאשר היא מורכבת גם מאסירים יהודים וגם מאסירים ערבים.

מדריכות התוכנית הן סטודנטיות לרפואה שנה ג' של המחלקה למעורבות חברתית: אליי' חוגג ותומר שני.

בוגרי התוכנית בחברת עו"ד ורד סרוסי (בתווך), ומרכזות הפרויקט מטעם השב"ס, רס"ר מור שפירא ורס"ר מורן גינת
 האסירים בתוכנית כיתת לימוד