הודעות

כותרת
  
תאריך פרסום
  
קול קורא לחברי/ות סגל האוניברסיטה ולסטודנטיות/ים להצטרף לפעילות תיאטרון קהילתי - יוצר –חוקר- פועל23/12/2019