​​בעלי תפקידים

ראש המרכז-
פרופ' פולה קבלו  

pkabalo@bgu.ac.il


הממונה על מעל"י - גב' איריס רוזנס
malibgri@bgu.ac.il​​
איריס רוזנס


​ראשי מע​בדות

ראש מעבדת 'העולם היהודי: מבטי​ם מישראל' - ד"ר אביעד מורנו
aviadm@bgu.ac.il 


ראש מעבדת 'בן-גוריון ובינוי אומה' - פרופ' אבי בראלי
 
abareli@bgu.ac.il


ראש מעבדת 'אתוסים ציוניים בחינוך'​ - 
ד"ר טלי תדמור-שמעוני
talits@bgu.ac.il