• ​קבלת קהל:
  ימים א'-ה' בשעות 10:00-13:00 
  בית הסטודנט, קומה ראשונה​


  מוקד טלפוני:
  ימים א'-ה' שעות 14:00-09:00
  ​בטלפון: 08-6461600 
  (מענה רב־​קווי)
  ימי ו' וערבי חג אין קבלת קהל ו/או מענה טלפוני
  מספר פקס: 08-6472971​


  ועדת חריגים:

  במקרים החורגים מהנוהל, ניתן לבצע פניות לועדת חריגים לענייני שכר לימוד. את הפנייה יש להגיש במסמך וורד נפרד, ולצרף אסמכתאות התומכות בבקשה (מסמכים רפואיים, מסמכי הכנסה וכיו"ב). את המסמכים יש לשלוח ל-heshbons@bgu.ac.il​ ולציין 'עבור ועדת חריגים לענייני שכר לימוד'. 

  כתובת דואר:
  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
  מדור חשבונות סטודנטים
  ת"ד 653
  באר-שבע 8410501

  heshbons@bgu.ac.il
  פקס: 08-6472971