01 מרץ 2016
מאמר חדש: חוסן קהילתי במצבי שגרה וחירום​.
מחקר חדש של חוקרים מהמחלקה לרפואת חירום מציג ממצאים ייחודיים בתחום. החוקרים לראשונה הציגו כיצד חוסן קהילתי משתנה בזמן. ממצאי המחקר הראו כי תחושת מוכנות לחירום, אמון במנהיגות ויעילות קולקטיבית הם הגורמים שבהם ניתן לזהות עליה ברורה בעתות משבר ביחס למצבי חירום.

המאמר התפרסם בחודש מרץ בכתב העת International Journal of Disaster Risk Reduction
לקריאה מורחבת ניתן ללחוץ כאן