מחקרים

 

פרויקטים

הפצת ידע

  • כתיבת ניירות עמדה ומאמרים בספרות המקצועית

  • תואר שני ברפואת חירום במגמת מוכנות לאסונות

  • קשר עם בעלי תפקידים וגופים רלוונטיים לפעולה בעקבות תוצאות המחקר

  • הצגת הממצאים בכנסים וימי עיון

  • ארגון סמינרים, סדנאות וכנסים

  • הרצאות וימי עיון

  • אתר אינטרנט