​​רפואת החירום מתמודדת עם נושאים מגוונים ביניהם תאונות, אסונות טבע, אסונות מעשי ידי אדם ומתארי שגרה. 

על מנת להתמודד עם טווח כה נרחב של מצבים וצרכים, נחוצה הכשרה אשר תעניק לעוסקים בתחום ידע רחב ומגוון, הן תיאורטי והן מעשי.

מטרת התכנית היא להעמיק בקרב תלמידיה את הידע וההבנה בתחום ולתת בידי בוגריה שפה משותפת וכלים ניהוליים הנחוצים לניהול מיטבי של ארגונים במצבי חירום ואסון ולמוכנות המערכת הרפואית למתן מענה אופטימלי.emed.png

הכשרת בעלי ידע בתחום הינה צעד ראשון לקראת הרחבת התהליך של מינוי מומחים לאסונות בארגונים גדולים,  גופים ציבוריים, שירותי בריאות, מערכי רפואה וקהילות. 

למומחים אלה ראוי  שיהיה בסיס הידע הנדרש כדי לתכננן היערכות ומענה מותאמים לסביבות ספציפיות, והם יהיו בעלי הכישורים והסמכות להניע פעילות וליצור תקשורת בין גופים בעת הצורך.

 

התואר השני מתמקד באספקטים מחקריים,  ארגוניים וניהוליים של רפואת החירום והאסון.

התואר אינו קליני והסטודנטים מגיעים מרקע מגוון אך חולקים עניין משותף בחתירה להתמודדות אופטימלית  ומתן מענה רפואי אולטימטיבי למצבי חירום ואסון.

brochure2010heb.pdfעלון מידע לתואר שני

​דף מידע למועמדים לתואר שני ברפואת חירום: מוכנות מענה למצבי חירום ואסון