$$Events$$

19 יונ' 2023
16:00

אולם 015, בניין 43.

​הנכם מוזמנים לטקס חלוקת פרסי הצטיינות   ותעודת הצטיינות לסטודנטים  של המחלקה.

הפרסים יוענקו לסטודנטים מצטיינים על הישגיהם בשנה"ל תשפ"ב. פרסי רמ"ח ודיקן לתלמידי התואר הראשון ותאר כפול כימיה והנדסה כימית וכן לתלמידי המחקר.

הטקס יתקיים ביום שני 19.6.2023 בשעה 16:00 באולם 015 בבניין 43.

כיבוד קל והתכנסות בשעה 15:30

הנכם מוזמנים להגיע.​
הזמנה לטקס חלוקת פרסי הצטיינות 19 יוני 2023.pdf