רשימת קורסים וקישורי סילבוסים - סמסטר א' תשע"ז - תואר ראשון
לחצו על מס' הקורס להצגת הסילבוס
מספר קורס
שם הקורס
מבוא לכימיה אנליטית א'
204.1.4560
כימיה אלמנטרית ואנליטית
כימיה כללית א'
כימיה כללית ב לרפואה מעבדתית ורוקחות
204.1.1133
כימיה כללית ואנליטית מעבדה להנדסה כימית
204.1.1171
כימיה כללית ואנליטית מעבדה א2 לכימיה
כימיה בסיסית לתלמידי הנדסה
204.1.1583
כימיה בסיסית להנדסה מעבדה
כימיה בסיסית-הדגמות
מבוא לכימיה אנליטית ב
מבוא לכימיה פיזיקלית 1
חלבונים ואנזימים  מבנה וקנטיקה
כימיה פיסיקלית א2
204.1.2245
סדנא בכימית השטח וננוטכנולוגיה
כימיה של פאזות מעובות
204.1.2251
כימיה פיסיקלית מעבדה מתקדמת לכימיה
כימיה אורגנית א-1 להנדסה כימית
204.1.2611
מבוא לכימיה פיסיקלית 2
כימיה אורגנית מעבדה ג
204.1.3311
סדנא בכימיה מתקדמת 1
204.1.3351
כימיה קוונטית 2
כימיה אורגנית פיסקלית
204.1.3381
כימיה אורגנית א2 לכימיה ורוקחות
204.1.3391
כימיה אורגנית מעבדה מתקדמת לכימיה
מבוא לכרומטוגרפיה
כימיה איאורגנית
204.1.3421
מבוא לספקטרוסקופיה
204.1.3453
פרויקט
204.1.3752
כימיה אורגנית מתקדמת
204.1.4445
נושאים בננו-מדע וטכנולוגיה שנה ג'
204.1.4447
נושאים בננו –מדע וטכנולוגיה שנה ד'
כימיה אלמנטרית ואנליטית
מידול מבני של חלבונים : שיטות ויישומים
204.1.5044
אופקים בכימיה 1
מבוא למיקרוסקופיה אלקטרונית למדעי הטבע
ביולוגיה כימית