​​​​​

ג'מאעה הינו כתב עת מדעי בין-תחומי לחקר המזרח התיכון (מספר ISSN​ 2626-986X), היוצא לאור מטעם המחלקה ללימודי המזרח התיכון ומרכז חיים הרצוג לחקר המזרח התיכון והדיפלומטיה שבאוניברסיטת בן-גוריון, החל משנת 1998. ג'מאעה מתייחד בהיותו כתב עת אקדמי, שנכתב ונערך במשותף על ידי סטודנטים וחוקרים ותיקים. מטרתו של ג'מאעה לחשוף בפני הקורא הישראלי תחומי מחקר חדשים בלימודי המזרח התיכון, גישות ופרספקטיבות מחקריות עדכניות, ובכך להעמיק את היכרותו עם הסביבה בה הוא חי. ​
 
בכל גיליון של ג'מאעה מתפרסמים מדורים שונים:
 
מאמרים
בג'מאעה מתפרסמים מאמרים פרי עטם של סטודנטים וחוקרים ותיקים כאחד, העוסקים בשאלות מגוונות בחקר המזרח התיכון מהיבטים שונים - היסטוריים, תרבותיים, חברתיים, פוליטיים, דתיים, ספרותיים ולשוניים. כל מאמר המתפרסם בכתב העת עובר שיפוט פנימי ושיפוט חיצוני על ידי חוקרים מומחים מן התחום.
 
מאמר מתורגם
בכל גיליון מתפרסם תרגום לעברית של מאמר הנכתב בשפה זרה. מטרת המדור להציע לסטודנטים ולקוראים בעברית מאמרים מבואיים בעלי חשיבות מרכזית בתחומם, המציגים בבהירות גישות וסוגיות חשובות בחקר המזרח התיכון.
 
נקודה למחשבה
לחוקרים רבים ישנם רעיונות ראשוניים, אולי רעיונות בוסר, שעדיין לא ברור אם יהפכו, בסופו של יום, לספר ולמאמר, ואולי ייזנחו במגירה. המדור 'נקודה למחשבה' נועד לתת בימה לרעיונות כאלה ולהביאם לפני הקוראים. המערכת מקווה לעורר באמצעותם רב-שיח שיתקיים מעל דפי כתב העת, או באמצעים אחרים.
 
סקירת ספרות
מדור זה מבקש להציג בפני הקוראים סקירה ספרותית, תרבותית של נושאים בעלי חשיבות מרכזית לחקר המזרח התיכון. וכן, נותן במה לסקירות אודות אישי רוח מזרח תיכוניים אשר הלכו לעולמם לאחרונה, באופן המאפשר להכיר ולהציג את חייהם ומפעלם המשמעותי.
 
נדפסו לאחרונה
במסגרת מדור זה מתפרסמת סקירה תמציתית ועדכנית של ספרים אקדמיים בשפות האזור (ערבית, תורכית ופרסית), בתחום לימודי המזרח התיכון. מטרתנו כפולה: לחשוף בפני הקוראים פרסומים מחקריים חדשים שנדפסו בשפות אלו, ולפתוח לקורא הישראלי צוהר לנושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי והאקדמי במדינות האזור, להלכי הרוח ולמגמות העכשוויות בחיי התרבות של אזורנו.
 
ביקורות ספרים
בכל גיליון מתפרסמות רשימות ביקורת, פרי עטם של חוקרים. הביקורות מתייחסות לספרים ממגוון תחומים - ספרות יפה, היסטוריה, סרטים ויצירות אחרות אשר עוסקות בתחומים שונים ומגוונים של לימודי המזרח התיכון.