​​​​​​​​​​​​

מכון המפרי, סמינר מצטיינים, 2020-2019  

על מכון המפרי

מכון המפרי פועל בפקולטה למדעי הרוח והחברה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב. המכון מעודד יצירת שיח מחקרי בקרב תלמידים וחוקרים, הקניית מיומנויות מחקר וחשיפה לזוויות התבוננות שונות.

על סמינר המצטיינים תש"פ

מאז ומעולם הפחד מהזר והאחר היה אחד הפחדים הרווחים בחברה האנושית. לאורך ההיסטוריה פחד זה קיבל גוונים וביטויים שונים והוא נוכח גם כיום בתחומים רבים של שיח ועשייה ומהווה לא פעם מניע ודלק לתהליכים חברתיים ופוליטיים. בהקשר הישראלי, לפחד זה השלכות רבות הן על המרקם הרב-תרבותי של החברה, הן על סיכוייהם של מיעוטים שונים להשתלב בצורה שוויונית במוסדות חברתיים מרכזיים, והן על עצם הדו-שיח (או העדרו) בין הקבוצות השונות.  

סמינר המצטיינים של מכון המפרי בשנת הלימודים 2019–2020 יוקדש לבחינת מגוון הסוגיות הקשורות לפחד זרים במובן הרחב שלו. הסמינר עתיד לכנס חוקרות וחוקרים שיתמקדו בבחינת סוגיות פוליטיות, כלכליות, תרבותיות והיסטוריות הנוגעות למיעוטים דתיים ואתניים אשר סובלים או סבלו בעבר מהזרה והדרה. בו בזמן, הסמינר לא מגביל את השיח ל"זרים" במובן השכיח של המילה, אלא דווקא מבקש להרחיב את היריעה ולכלול בתוכו תופעות רלבנטיות נוספות, כגון מיזוגיניה, גילנות, גזענות וכד'. ביטויים של תופעות אלה ייבחנו על פני תקופות היסטוריות שונות ובזירות חברתיות שונות, הן במרחב הפיזי והן במרחב המקוון.

המפגשים של סמינר המצטיינים של מכון המפרי יתקיימו במקביל לקבוצה דומה שעתידה להתנהל באוניברסיטת קלן תחת הכותרת Racism and new antisemitism. שתי הקבוצות תיפגשנה בקיץ 2020 במסגרת Summer school בינ"ל של אוניברסיטת קלן, אשר יתקיים בין התאריכים 20.07-8.08. משתתפי הסמינר יוכלו לעשות שימוש בכספי התמיכה בנסיעות, ככל שהם זכאים להם, למימון הנסיעה ל-Summer School. מימון הלימודים ב- Summer School והוצאות השהיה יהיה בחסות אוניברסיטת קלן.

להלן שמות מלגאי הפוסט-דוק הזוכים בתכנית לשנת תש"פ:

1. ד"ר מהא סבאח, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה​

2. ד"ר אלעד כרמל, המחלקה לפוליטיקה וממשל

להלן שמות מלגאי הדוקטורנטים הזוכים בתכנית לשנת תש"פ:

1. ברוך שומרון, המחלקה לתקשורת

2. סופיה סולומוןהמחלקה לפוליטיקה וממשל

3. עמי פומרנץ, התוכנית ללימודי מגדר

4. נעמה מורג זמונסקי, המחלקה להיסטוריה כללית

5. אלדר דדון, המחלקה לכלכלה

6. גיתית ברויד, המחלקה לעבודה סוציאלית

7. בשמת בר-נדב, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

8. יבגני צ'רפהמחלקה להיסטוריה כללית

9. גלית רובנר-לב, המחלקה לתקשורת

 ראש המכון:

פרופ' נלי אליאס, המחלקה לתקשורת

עבודות מסכמות:

LOVE to HATE Yevgeny Cherp, Eldar Dadon, Na'ama Morag-Zamonski.pdf

Israel’s Bear community - Corona style Ami Pomerantz.pdf

The pandemic and abelism Bosmat Bar-Nadav.pdf

Covid 19 and minorities Baruch Shomron.pdf

Postmodern-Pandemics and Protests COVID-19 as a plat-form Jakob Andrae, Felix Kirchhof and Sophia Solomon.pdf

Xenophobia during Coronavirus Pandemic Gitit Broid.pdf