​​​​
מנהל בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי
ראש המחלקה לרפואת חירום ויו"ר ועדת הוראה
ראש המחלקה לסיעוד וחברה בועדת הוראה
ראש המחלקה לפיזיותרפיה וחבר בועדת הוראה
​יו"ר ועדת חריגים​
​חברה בועדת חריגים
חבר בועדת חריגים
חבר בועדת חריגים
גב' לאה כהן​
​חברה בועדת הוראה
חברה בועדת הוראה
חברה בועדת הוראה
​דר' רונן דבי
​חבר ​בועדת הוראה
חבר בועדת הוראה
גב' נעמה רוביו
ממונה על המינהל בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי וחברה בועדת הוראה
גב' נירה לוי
מתאמת הוראה בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי וחברה בועדת הוראה