​​​​
מנהל בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי
ראש המחלקה לרפואת חירום וחבר בוועדת הוראה בית ספרית
ראש המחלקה לסיעוד וחברה בוועדת הוראה בית ספרית
ראש המחלקה לפיזיותרפיה וחבר בוועדת הוראה בית ספרית
פרופ' דן גרינברג
​יו"ר וועדת הוראה​ בית ספרית
דר' נתן ארוצקרחבר בוועדת הוראה​ בית ספרית
​יו"ר וועדת חריגים​ בית ספרית
​חברה בוועדת חריגים בית ספרית
חבר בוועדת חריגים בית ספרית
​דר' רונן דבי
​חבר ​בוועדת הוראה
גב' נעמה רוביו​
ממונה על המינהל בית הספר למקצועות הבריאות הקהילתיים ע"ש רקנאטי וחברה בוועדת הוראה בית ספרית
גב' נירה לוי
ממונה על בחינות  וההוראה וחברה בוועדת הוראה בית ספרית