בית הספר לבריאות הציבור של הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון בנגב שואף להיות מוביל בתחומו בישראל ובעולם, ויכשיר את דור העתיד של החוקרים והחוקרות, הקלינאים, מעצבות וקובע\ות מדיניות בתחום בריאות הציבור והמנהל הרפואי, תוך שימת דגש על האתגרים הייחודיים ברמה הקהילתית, האזורית, הלאומית והבינלאומית, בשגרה ובמצבי חירום. 

בית הספר יפעל מתוך מחויבות לערכים של רב-תחומיות, שיתוף פעולה, בינלאומיות, מחקר פורץ דרך והוראה חדשנית ועדכנית תוך מיקוד חברתי ואנושי.​

יישום החזון מושתת על שלושה יסודות:

  1. מצוינות במחקר - עלייה בכמות ובאיכות הפרסומים, יצירת שיתופי פעולה במחקרים רב תחומיים, פיתוח תרבות של זכייה במענקי מחקר תחרותיים ומיקוד בתחומי מחקר מוגדרים תוך מינוף היתרונות היחסיים של בית הספר.
  2. מצוינות בהוראה - מיקוד בקשר עם הסטודנטים ופיתוח מסלולי לימוד רב תחומיים וייחודיים, בצד תכניות הוראה בינלאומיות.
  3. מנהיגות והשפעה - תרומה במישור הלאומי והבינלאומי לקידום בריאות הציבור, השפעה על הגורמים ההתנהגותיים, חברתיים, סביבתיים,ארגוניים, מדיניים וכלכליים הקשורים לבריאות הציבור, תוך חיזוק שיתופי פעולה עם גורמים ודמויות מפתח המשפיעים על קבלת ההחלטות במערכת הבריאות.