מרצה בפקולטה
חוקר במעבדה

חוקר במעבדה

חוקר בחלוק לבן מביט במיקרוסקופ במעבדה