הקלטת הרצאות

הפעילות במדיית הווידאו נפרשת על כלל שיטות ההוראה בפקולטה פרה-קליני וקליני כאחד.

במסגרת הפרה-קלינית הצוות מקדם הקלטה, עיבוד ופרסום של שיעורי הוראה כיתתיים.

הפעילות תכלול תאום ההקלטות מול המרצים והסטודנטים, פתרון בעיות הקלטה הן בתחום הטכני והלוגיסטי, פרסום ועדכון הסרטונים עבור קהל הסטודנטים.

פעילות הווידאו תתקיים גם בשלב הלימודים הקליניים כמו בלימודים הפרה- קליניים בהקלטת השיעורים הכיתתיים אך מירב הפעילות תתרכז בפיתוח סרטונים העונים לדרישות וידע הנחוץ בעולם הקליני. פיתוח סרטונים המדגימים פעולות קליניות שונות ועד פיתוח סרטוני גישה לטיפול נכון כדוגמת ביצוע ראיון קליני.

הצוות יהיה אמון על קבלת דרישות לסרטונים מהסטודנטים והן מהסגל הרפואי, תאום ההסרטה, ביצוע ההסרטה, עריכה, ופרסום המדיה.​

תהליך זה הינו מורכב משלושה חלקים:

1. יצירת בנק הקלטות רחב.

2. עריכת הסרטונים תחת הנחיית המרצים.

3. מי שיהיה מעוניין ניתן לקבל הדרכה והנחייה מפרופ׳ יעקב הנקין כיצד להתקדם ולפתח את מערכי השיעור ל-Flipped Classroom

*כל אחד מהשלבים האלו הוא מטרה בפני עצמו ולכל קורס יש צרכים משלו.

  דוגמא