​​​​​​​צוות ההיגוי של איתן מורכב מפרופסורים מפקולטות שונות של האוניברסיטה. כל אחד מהם ממלא תפקיד של "ראש תחום" האחראי לתווך בין דרישות הפקולטה לצמיחה האקדמית והמחקרית של תלמידי איתן בפקולטה. לתכנית איתן רכזת סטודנטים שמטפלת בצדדים המנהלתיים הייחודיים של כל הקשור ללימודים באיתן. 

​ פרופ' אביעד רז, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש ועדת ההיגוי של איתן, אביעד ראש רקע בהיר.png

ראש תחום מדהר"ח   /   לאתר האישי​ 


פרופ' מאיה בר-סדן, המחלקה לכימיה, ראש תחום טבע mayab-100x100.jpgלאתר האישי pic-pintery.jpgד"ר יובל פינטר, המחלקה למדעי המחשב​ / לאתר האישי

אסף זריצקי

ד"ר אסף זריצקי,​ המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע / ראש תחום הנדסה 

פרופ' יעל שגב, בית הספר למדעי המעבדה הרפואית, ראש תחום מדעי הבריאות


 

​​לימור כליפה, רכזת התוכנית​: 08-6472036 | chalifal@bgu.ac.il​​