​​​צוות ההיגוי של איתן מורכב מפרופסורים מפקולטות שונות של האוניברסיטה. כל אחד מהם ממלא תפקיד של "ראש תחום" האחראי לתווך בין דרישות הפקולטה לצמיחה האקדמית והמחקרית של תלמידי איתן בפקולטה. לתכנית איתן רכזת סטודנטים שמטפלת בצדדים המנהלתיים הייחודיים של כל הקשור ללימודים באיתן. 

​ פרופ' אביעד רז, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, ראש ועדת ההיגוי של איתן, אביעד ראש רקע בהיר.png

ראש תחום מדהר"ח   /   לאתר האישי​ 


פרופ' מאיה בר-סדן, המחלקה לכימיה, ראש תחום טבע mayab-100x100.jpg

לאתר האישי 

 

אסף זריצקי

 

ד"ר אסף זריצקי,​ המחלקה להנדסת מערכות תוכנה ומידע, הפקולטה למדעי ההנדסה​

ראש תחום הנדסה פרופ' יעל שגב, בית הספר למדעי המעבדה הרפואית, ראש תחום מדעי הבריאות​לימור כליפה, רכזת התוכנית​: 08-6472036 | chalifal@bgu.ac.il​​