​מסלול המראה אקדמי בהתאמה אישית​​​

איתן היא תוכנית כלל-אוניברסיטאית, חדשה (נפתחה בתש"פ), המיועדת ​למספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, בעלי ראייה בינתחומית, במסלול ישיר לתואר שני במשך כארבע שנים. 

​​התוכנית מאפשרת לימודים וחקר של שאלות בין-תחומיות, החוצים ​את הגבולות המובנים של דיסיציפלינות, באופן המבדיל אותה מתוכניות מצטיינים רגילות, פקולטיות או מחלקתיות.​ ​

גם באקדמיה וגם מחוצה לה גוברת ההכרה בחשיבותם של רוחב האופקים, הגמישות המחשבתית ושל יכולות אנליטיות מגוונות הנדרשות בימינו. ככל שהידע שלנו מתקדם, אנו מגלים שבעיות היסוד המדעיות, הנמצאות בחזית המחקר, הן ברובן בין-תחומיות. היכרות עם אופני חשיבה בין-תחומיים מעודדת יצירתיות, המובילה לגילויים חדשים במדע, בשוק העבודה הפרטי ובמגזר הציבורי.

בהדרכה של צוות חונכים אישיים מהאקדמיה, הסטודנטים בתוכנית איתן מרכיבים תוכנית לימודים אישית בדיסציפלינות השונות. כראוי למצטיינים, הם לומדים את קורסי הליבה ברמה הגבוהה ביותר. במסגרת סמינר בין-תחומי מיוחד, נפגשים תלמידי התוכנית אחת לשבוע ושומעים הרצאות מפי אנשי מדע ואנשי רוח בכירים מן הארץ ומחו"ל​. לאחר שהתמקדו בכיוון מחקרי הם מסיימים את הדרישות לתואר ראשון וממשיכים ישירות תואר שני במחלקת האם שלהם.

הלימודים באיתן מזכים במלגת שכ״ל מלאה, מלגת קיום ושריון מקום במעונות, למשך חמישה סמסטרים מלאים (ששה סמסטרים בהנדסה). המשך קבלת המלגות במעבר לתואר שני בהתאם לעמידה בקריטריונים של הצטיינות פקולטית.

​מדי שנה מתקבלים לכל מחזור כ-15 סטודנטים על פי ציוני הבגרות, הציון הפסיכומטרי, מכתב הגשת מועמדות, ראיונות אישיים ופאנל הערכה.   מועמדות לאיתן תיבחן לאור מכלול גורמים, כולל, אך לא רק, נתונים גבוהים התואמים לקריטריונים לפרסי כניסה בפקולטות השונות.

בראש התוכנית עומד פרופ' אביעד רז, מהמחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה. צוות ההיגוי של התוכנית: פרופ' מאיה בר-סדן, מהמחלקה לכימיה | פרופ' רוני גרנק, מהמחלקה להנדסת ביוטכנולוגיה ע"ש אברם וסטלה גולדשטיין-גורן | פרופ' יעל שגב, מבית הספר למדעי המעבדה הרפואית.​​​